12. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

8. 10. 2020
objavljeni podaci: 8. 10. 2020

Glasanje

Prihvaćen

zaključku Komisije za finansije i budžet Doma naroda i Komisije za spoljnu i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda - Izvještaj o radu Vijeća ministara za 2019. godinu, broj: 01,02-50-18-1494/20 od 22. 7. 2020; - Prvi krug