12. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

8. 10. 2020
objavljeni podaci: 8. 10. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Glasanje o zaključku Komisije za finansije i budžet Doma naroda i Komisije za spoljnu i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda - Izvještaj o radu Vijeća ministara za 2019., br.: 01,02-50-18-1494/20 od 22.7.2020. - Prvi krug