Ermina Salkičević-Dizdarević

Osnovne informacije

:
: direktorica za opće poslove i marketing MADI d.o.o.
: magistrica ekonomskih nauka
: 45 godina

Posljednjih 30 dana aktivnosti

24. 5. 2023

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

11. 4. 2023
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti direktor Direkcije za evropske integracije 11.4.2023..
7. 4. 2023
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti .
27. 3. 2023
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti Ured disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća 27.3.2023..
16. 3. 2023
Postavila je pitanje na koje mora odgovoriti ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 16.3.2023..

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Ermina Salkičević-Dizdarević
5%
5
2.95238095238095%
3
40%
Saša Magazinović
40

Prisutnost na glasanjima

Ermina Salkičević-Dizdarević
100%
100 %
90.5537013114889%
91 %
100%
Safet Kešo
Zlatan Begić
Šerif Špago
Denis Zvizdić
Milorad Kojić
Amor Mašović
Šemsudin Mehmedović
Sanja Vulić
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

25. 5. 2023
Pitanje postavljeno na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH: Po kojem istrazivanju se doslo do zakljucaka da je potrebno mijenjati zakon? Da li je stanje rezultat lose vodjene personalne politike ili nedorecenosti zakona? Da li su vam Generalni inspektorat i Parlamentarni vojni povjerenik prezentovali broj prijava za nepotizam i druge zloupotrebe ovlastenja sa grafikonima kretanja broja prijava od 2012 do 2023? Da li se moze desiti da lice koje bude primljeno po ovim izmjenama kada navrsi 55 godina zivota ne stekne uslove za penziju?