Klub poslanika Naša stranka - BHI KF

 

 

Osnovne informacije

Sabina Ćudić

Predsjednica kluba

: 3

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

NS - BHI KF
8%
8
6%
6
26%
Klub poslanika SDP BiH
SDP BiH
26

Prisutnost na glasanjima

NS - BHI KF
98.8095238095238%
99 %
91.7366098777299%
92 %
100%
Klub poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata – SNSD
SNSD
100 %

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

22. 2. 2023
Sabina Ćudić je postavila pitanje na koje mora odgovoriti .
8. 2. 2023
Aida Baručija je postavila pitanje na koje mora odgovoriti Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH 8.2.2023..
7. 2. 2023
Aida Baručija je postavila pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo finansija i trezora BiH 7.2.2023., Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 7.2.2023., Ministarstvo vanjskih poslova BiH 7.2.2023., Ministarstvo pravde BiH 7.2.2023., Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 7.2.2023., Ministarstvo sigurnosti BiH 7.2.2023., Ministarstvo civilnih poslova BiH 7.2.2023., Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 7.2.2023., Ministarstvo odbrane BiH 7.2.2023..
3. 2. 2023
Aida Baručija je postavila pitanje na koje mora odgovoriti Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH 3.2.2023..
Aida Baručija je postavila pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo odbrane BiH 3.2.2023..
31. 1. 2023
Sabina Ćudić je postavila pitanje na koje mora odgovoriti ministar sigurnosti BiH 31.1.2023..
30. 1. 2023
Aida Baručija je postavila pitanje na koje mora odgovoriti ministar vanjskih poslova BiH.
Sabina Ćudić je postavila pitanje na koje mora odgovoriti ministar sigurnosti BiH.