Klub poslanika Naša stranka - BHI KF

 

 

Osnovne informacije

Sabina Ćudić

Predsjednica kluba

: 3

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

NS - BHI KF
12%
12
13.7777777777778%
14
51%
Klub poslanika SDP BiH
SDP BiH
51

Prisutnost na glasanjima

NS - BHI KF
88.2125603864734%
88 %
90.3554923741667%
90 %
97.5845410628019%
Klub poslanika Narod i pravda
NiP
98 %

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

28. 3. 2023
Sabina Ćudić je postavila pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 28.3.2023..
22. 3. 2023
Aida Baručija je postavila pitanje na koje mora odgovoriti .
21. 3. 2023
Aida Baručija je postavila pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo sigurnosti BiH 21.3.2023..
Aida Baručija je postavila pitanje na koje mora odgovoriti Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH 21.3.2023..
22. 2. 2023
Sabina Ćudić je postavila pitanje na koje mora odgovoriti .
8. 2. 2023
Aida Baručija je postavila pitanje na koje mora odgovoriti Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH 8.2.2023..
7. 2. 2023
Aida Baručija je postavila pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo finansija i trezora BiH 7.2.2023., Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 7.2.2023., Ministarstvo vanjskih poslova BiH 7.2.2023., Ministarstvo pravde BiH 7.2.2023., Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 7.2.2023., Ministarstvo sigurnosti BiH 7.2.2023., Ministarstvo civilnih poslova BiH 7.2.2023., Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 7.2.2023., Ministarstvo odbrane BiH 7.2.2023..
3. 2. 2023
Aida Baručija je postavila pitanje na koje mora odgovoriti Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH 3.2.2023..
Aida Baručija je postavila pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo odbrane BiH 3.2.2023..
31. 1. 2023
Sabina Ćudić je postavila pitanje na koje mora odgovoriti ministar sigurnosti BiH 31.1.2023..