Klub poslanika Naša stranka - BHI KF

 

 

Osnovne informacije

Sabina Ćudić

Predsjednica kluba

: 3

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

NS - BHI KF
28%
28
44.6666666666667%
45
146%
Klub poslanika SDP BiH
SDP BiH
146

Prisutnost na glasanjima

NS - BHI KF
87.536231884058%
88 %
89.3018798815319%
89 %
96.0543621218764%
Klub poslanika SDP BiH
SDP BiH
96 %

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

16. 5. 2024
Aida Baručija je postavila pitanje na koje mora odgovoriti .
19. 12. 2023
Aida Baručija je postavila pitanje na koje mora odgovoriti .
7. 12. 2023
Aida Baručija je postavila pitanje na koje mora odgovoriti Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH 7.12.2023..
29. 11. 2023
Sabina Ćudić je postavila pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo finansija i trezora BiH, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Ministarstvo pravde BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, Ministarstvo odbrane BiH 29.11.2023..
17. 11. 2023
Aida Baručija je postavila pitanje na koje mora odgovoriti .
26. 9. 2023
Aida Baručija je postavila pitanje na koje mora odgovoriti Uprava za indirektno oporezivanje BiH 26.9.2023..
8. 9. 2023
Aida Baručija je postavila pitanje na koje mora odgovoriti .
23. 8. 2023
Aida Baručija je postavila pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH 23.8.2023..
21. 8. 2023
Aida Baručija je postavila pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
17. 8. 2023
Aida Baručija je postavila pitanje na koje mora odgovoriti Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona 17.8.2023., Vlada Kantona Sarajevo 17.8.2023., Vlada Posavskog kantona 17.8.2023., Vlada Srednjobosanskog kantona 17.8.2023., Vlada Tuzlanskog kantona 17.8.2023., Vlada Unsko-sanskog kantona 17.8.2023., Vlada Bosansko-podrinjskog kantona 17.8.2023., Vlada Zapadnohercegovačkog kantona 17.8.2023., Vlada Zeničko-dobojskog kantona 17.8.2023., Vlada Kantona 10 17.8.2023., Vlada Federacije BiH 17.8.2023., Vlada Republike Srpske 17.8.2023..