Osnovne informacije

: SK
:
: Direktor RITE Ugljevik
: Doktor poljoprivrednih nauka
: 50 godina

Aktivnosti tokom mandata

18. 4. 2024
2. 4. 2024

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Čedomir Stojanović
0%
0
9.07142857142857%
9
83%
Saša Magazinović
83

Prisutnost na glasanjima

Čedomir Stojanović
96.5753424657534%
97 %
89.1403478245093%
89 %
100%
Nebojša Radmanović
Marinko Čavara
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.