Osnovne informacije

: SK
:
: Direktor RITE Ugljevik
: Doktor poljoprivrednih nauka
: 50 godina

Aktivnosti tokom mandata

3. 7. 2024

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Čedomir Stojanović
0%
0
10.19047619047619%
10
92%
Saša Magazinović
92

Prisutnost na glasanjima

Čedomir Stojanović
96.8814968814969%
97 %
88.4461899748982%
88 %
100%
Nebojša Radmanović
Marinko Čavara
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.