• Broj mjesta
 • Prisutnost na glasanjima
 • Br. zastupničkih pitanja i inicijativa
 • Br. podnesenih amandmana
 • Razjedinjenost glasanja
 • Raznolikost vokabulara
 • Broj mjesta
 • Prisutnost na glasanjima
 • Br. zastupničkih pitanja i inicijativa
 • Br. podnesenih amandmana
 • Razjedinjenost glasanja
 • Raznolikost vokabulara

Popis klubova prema broju mjesta