• Broj mjesta
  • Prisutnost na glasanjima
  • Br. zastupničkih pitanja i inicijativa
  • Razjedinjenost glasanja
  • Raznolikost vokabulara

Predstavnički dom - Popis klubova prema broju mjesta

  • Broj mjesta
  • Prisutnost na glasanjima
  • Br. zastupničkih pitanja i inicijativa
  • Razjedinjenost glasanja
  • Raznolikost vokabulara

Dom naroda - Popis klubova prema broju mjesta