Elvisa Hodžić

Samostalni/a

 

Osnovne informacije

: samostalna
:
: Docentica na Univerzitetu u Bihaću
: Docentica u oblasti analitičke hemije
: 40 godina

Aktivnosti tokom mandata

30. 1. 2024

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Elvisa Hodžić
0%
0
2.95238095238095%
3
40%
Saša Magazinović
40

Prisutnost na glasanjima

Elvisa Hodžić
92.6605504587156%
93 %
89.150538828832%
89 %
100%
Nebojša Radmanović
Marinko Čavara
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.