Elvisa Hodžić

Samostalni/a

 

Osnovne informacije

: samostalna
:
: Docentica na Univerzitetu u Bihaću
: Docentica u oblasti analitičke hemije
: 40 godina

Aktivnosti tokom mandata

21. 5. 2024

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Elvisa Hodžić
0%
0
9.83333333333333%
10
89%
Saša Magazinović
89

Prisutnost na glasanjima

Elvisa Hodžić
89.030612244898%
89 %
88.7150296348184%
89 %
100%
Nebojša Radmanović
Marinko Čavara
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.