Osnovne informacije

: HNS
:
: Direktor Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine
: Diplomirani ekonomista
: 48 godina

Aktivnosti tokom mandata

18. 4. 2024
2. 4. 2024

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

4. 7. 2023
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar komunikacija i prometa BiH.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Slavko Matić
1%
1
9.07142857142857%
9
83%
Saša Magazinović
83

Prisutnost na glasanjima

Slavko Matić
97.9452054794521%
98 %
89.1403478245093%
89 %
100%
Nebojša Radmanović
Marinko Čavara
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.