Osnovne informacije

: HNS
:
: Direktor Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine
: Diplomirani ekonomista
: 48 godina

Aktivnosti tokom mandata

3. 7. 2024

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

4. 7. 2023
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar komunikacija i prometa BiH.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Slavko Matić
1%
1
9.83333333333333%
10
89%
Saša Magazinović
89

Prisutnost na glasanjima

Slavko Matić
97.7130977130977%
98 %
88.4461899748982%
88 %
100%
Nebojša Radmanović
Marinko Čavara
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.