Demokracija je kontinuirani proces koji ovisi o našem sudjelovanju u njemu. Pomoći će sljedeći alati!
Usporedba glasanja

Usporedba glasanja

Usporedba glasanja odgovara na pitanja poput: Kada su zastupnici SDP-a glasali isto kao i zastupnici HDZ-a?

Pretraživač razjedinjenosti

Pretraživač razjedinjenosti

Istražite nesložnosti unutar klubova zastupnika s obzirom na to koliko je unutar kluba bilo neslaganja u glasanju.

Grupe riječi

Grupe riječi

Istražite ko najviše govori o određenoj temi, ili ko među zastupnicima najčešće koristi određene grupe riječi.