Osnovne informacije

: SDA
:
: Predsjedavajući skupštine HNK
: Vojna VSS VII stepen
: 56 godina

Aktivnosti tokom mandata

18. 4. 2024
2. 4. 2024

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

8. 3. 2024
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
19. 2. 2024
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
19. 1. 2024
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo finansija i trezora BiH 19.1.2024..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo civilnih poslova BiH 19.1.2024..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Pravobranilaštvo BiH 19.1.2024..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo civilnih poslova BiH 19.1.2024..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 19.1.2024..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Pravobranilaštvo BiH 19.1.2024..
21. 7. 2023
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti zamjenik ministra finansija i trezora BiH 21.7.2023..
3. 7. 2023
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Šerif Špago
13%
13
9.07142857142857%
9
83%
Saša Magazinović
83

Prisutnost na glasanjima

Šerif Špago
99.3150684931507%
99 %
89.1403478245093%
89 %
100%
Nebojša Radmanović
Marinko Čavara
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.