Klub poslanika HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP-HNS, HSP DR AS BiH, HDU BiH

koalicija

 

Osnovne informacije

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

HNS
0%
0
13.7777777777778%
14
51%
Klub poslanika SDP BiH
SDP BiH
51

Prisutnost na glasanjima

HNS
93.7974683544304%
94 %
89.6145638106754%
90 %
96.8302658486708%
Klub poslanika SDP BiH
SDP BiH
97 %

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.