Klub poslanika HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP-HNS, HSP DR AS BiH, HDU BiH

koalicija

 

Osnovne informacije

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

HNS
5%
5
9.77777777777778%
10
52%
Klub poslanika Naša stranka - Nezavisni blok
NS NB
52

Prisutnost na glasanjima

HNS
90.6756756756757%
91 %
71.7647286755077%
72 %
92.5663716814159%
Klub poslanika Naša stranka - Nezavisni blok
NS NB
93 %

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

15. 2. 2022
14. 2. 2022
8. 2. 2022
2. 2. 2022
11. 1. 2022