Klub poslanika HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP-HNS, HSP DR AS BiH, HDU BiH

koalicija

 

Osnovne informacije

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

HNS
0%
0
6%
6
26%
Klub poslanika SDP BiH
SDP BiH
26

Prisutnost na glasanjima

HNS
91.5178571428571%
92 %
91.7366098777299%
92 %
100%
Klub poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata – SNSD
SNSD
100 %

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.