Klub poslanika HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP-HNS, HSP DR AS BiH, HDU BiH

koalicija

 

Osnovne informacije

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

HNS
3%
3
45.7777777777778%
46
149%
Klub poslanika SDP BiH
SDP BiH
149

Prisutnost na glasanjima

HNS
94.5108695652174%
95 %
89.3018798815319%
89 %
96.0543621218764%
Klub poslanika SDP BiH
SDP BiH
96 %

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

13. 12. 2023
Predrag Kožul je postavio pitanje na koje mora odgovoriti Federalno ministarstvo finansija 13.12.2023..
17. 11. 2023
Darijana Filipović je postavila pitanje na koje mora odgovoriti ministar pravde BiH.
4. 7. 2023
Slavko Matić je postavio pitanje na koje mora odgovoriti ministar komunikacija i prometa BiH.