Klub poslanika HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP-HNS, HSP DR AS BiH, HDU BiH

koalicija

 

Osnovne informacije

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

HNS
0%
0
13.7777777777778%
14
51%
Klub poslanika SDP BiH
SDP BiH
51

Prisutnost na glasanjima

HNS
95.03367003367%
95 %
90.561635643813%
91 %
97.979797979798%
Klub poslanika Narod i pravda
NiP
98 %

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.