Klub poslanika DF-a

 

 

Osnovne informacije

Dženan Đonlagić

Predsjednik kluba

: 3

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

DF
300%
300
160.444444444444%
160
580%
Klub poslanika Naša stranka - Nezavisni blok
NS NB
580

Prisutnost na glasanjima

DF
78.2273603082852%
78 %
75.069578248769%
75 %
96.6763005780347%
Klub poslanika Naša stranka - Nezavisni blok
NS NB
97 %

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

21. 6. 2022
Vlatko Glavaš je postavio pitanje na koje mora odgovoriti .
13. 5. 2022
Vlatko Glavaš je postavio pitanje na koje mora odgovoriti ministar civilnih poslova BiH.
16. 3. 2022
Vlatko Glavaš je postavio pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo civilnih poslova BiH 16.3.2022..
2. 11. 2021
Dženan Đonlagić je postavio pitanje na koje mora odgovoriti ministar pravde BiH, predsjedavajući Vijeća ministara BiH 2.11.2021..
26. 10. 2021
Zlatan Begić je postavio pitanje na koje mora odgovoriti .
28. 4. 2021
Zlatan Begić je postavio pitanje na koje mora odgovoriti Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH 28.4.2021..
Zlatan Begić je postavio pitanje na koje mora odgovoriti .
Zlatan Begić je postavio pitanje na koje mora odgovoriti Pravobranilaštvo BiH 28.4.2021..
26. 4. 2021
Dženan Đonlagić je postavio pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo finansija i trezora BiH 26.4.2021..
Dženan Đonlagić je postavio pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo finansija i trezora BiH 26.4.2021..