Klub poslanika SDP BiH

 

 

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

SDP BiH
51%
51
13.7777777777778%
14
51%
Klub poslanika SDP BiH
SDP BiH
51

Prisutnost na glasanjima

SDP BiH
96.8302658486708%
97 %
89.6145638106754%
90 %
96.8302658486708%
Klub poslanika SDP BiH
SDP BiH
97 %

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

12. 5. 2023
Saša Magazinović je postavio pitanje na koje mora odgovoriti Uprava za indirektno oporezivanje BiH 12.5.2023..
5. 5. 2023
Saša Magazinović je postavio pitanje na koje mora odgovoriti Federalno ministarstvo saobraćaja i komunikacija 5.5.2023..
Saša Magazinović je postavio pitanje na koje mora odgovoriti ministar komunikacija i prometa BiH 5.5.2023..
Saša Magazinović je postavio pitanje na koje mora odgovoriti Regulatorna agencija za komunikacije BiH 5.5.2023..
19. 4. 2023
Saša Magazinović je postavio pitanje na koje mora odgovoriti ministar sigurnosti BiH 19.4.2023..
Saša Magazinović je postavio pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH 19.4.2023..
Saša Magazinović je postavio pitanje na koje mora odgovoriti ministar sigurnosti BiH 19.4.2023..
Saša Magazinović je postavio pitanje na koje mora odgovoriti ministar komunikacija i prometa BiH 19.4.2023..
Saša Magazinović je postavio pitanje na koje mora odgovoriti ministar civilnih poslova BiH 19.4.2023..
17. 4. 2023
Saša Magazinović je postavio pitanje na koje mora odgovoriti ministar pravde BiH.