Osnovne informacije

: RS
:
: Zastupnik u Predstavničkom domu BiH
: Dipl. inž. Elektrotehnike
: 61 godina

Posljednjih 30 dana aktivnosti

15. 6. 2022

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

12. 5. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar finansija i trezora BiH.
5. 4. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
2. 10. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Centralna izborna komisija BiH 2.10.2020..
6. 7. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
9. 6. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
26. 5. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
16. 1. 2020
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo pravde BiH, predsjedavajući Vijeća ministara BiH 16.1.2020..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar komunikacija i prometa BiH.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Mladen Bosić
8%
8
6.93333333333333%
7
18%
Denis Bećirović
Zlatko Miletić
18

Prisutnost na glasanjima

Mladen Bosić
73.5294117647059%
74 %
92.5326797385621%
93 %
100%
Denis Bećirović
100 %