Nebojša Radmanović

Samostalni/a

 

Osnovne informacije

: samostalni
Dobio 47864 glasova u izbornoj jedinici RS / Izborna jedinica 1
:
: Predsjedavajući/Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma PSBiH 2018-2022
: Profesor historije
: 75 godina

Aktivnosti tokom mandata

16. 7. 2024

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Nebojša Radmanović
0%
0
10.19047619047619%
10
92%
Saša Magazinović
92

Prisutnost na glasanjima

Nebojša Radmanović
100%
100 %
88.7445527176359%
89 %
100%
Nebojša Radmanović
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.