Klub poslanika SDS - PDP - ZA PRAVDU I RED

 

 

Osnovne informacije

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

SDS - PDP - ZA PRAVDU I RED
7%
7
13.7777777777778%
14
51%
Klub poslanika SDP BiH
SDP BiH
51

Prisutnost na glasanjima

SDS - PDP - ZA PRAVDU I RED
80.2025316455696%
80 %
89.6145638106754%
90 %
96.8302658486708%
Klub poslanika SDP BiH
SDP BiH
97 %

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

18. 5. 2023
Darko Babalj je postavio pitanje na koje mora odgovoriti .
12. 5. 2023
Mira Pekić je postavila pitanje na koje mora odgovoriti Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH, Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Centralna izborna komisija BiH, Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH, Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, Centar za uklanjanje mina u BiH, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH, Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja, Služba za zajedničke poslove institucija BiH, Služba za poslove sa strancima BiH, Odbor državne službe za žalbe BiH, Vijeće za državnu pomoć BiH, Institut za nestale osobe BiH 12.5.2023..
18. 4. 2023
Branislav Borenović je postavio pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
Mira Pekić je postavila pitanje na koje mora odgovoriti ministar pravde BiH.
22. 2. 2023
Branislav Borenović je postavio pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
3. 2. 2023
Darko Babalj je postavio pitanje na koje mora odgovoriti direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH 3.2.2023..
31. 1. 2023
Branislav Borenović je postavio pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH 31.1.2023., ministar vanjskih poslova BiH 31.1.2023..