Midhat Čaušević

Osnovne informacije

: SDA
:
: Docent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
: Doktor sociologije
: 40 godina

Aktivnosti tokom mandata

3. 7. 2024

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

17. 5. 2024
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
21. 8. 2023
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar komunikacija i prometa BiH.
19. 7. 2023
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo pravde BiH 19.7.2023..
4. 7. 2023
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo sigurnosti BiH 4.7.2023..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 4.7.2023..
18. 4. 2023
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar finansija i trezora BiH.
17. 3. 2023
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar pravde BiH.
16. 3. 2023
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
22. 2. 2023
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
30. 1. 2023
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar sigurnosti BiH.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Midhat Čaušević
10%
10
9.83333333333333%
10
89%
Saša Magazinović
89

Prisutnost na glasanjima

Midhat Čaušević
78.3783783783784%
78 %
88.4461899748982%
88 %
100%
Nebojša Radmanović
Marinko Čavara
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

26. 3. 2024
PostovanjeDa li imate informaciju zasto je tacka o produzenju starosne dobi za vojnike skinuta sa dnevnog reda.Hvala
1. 3. 2024
U proceduri je Nacrt zakona o djelatnosti psihologa u Federaciji BiH. Taj nacrt ne prepoznaje diolomirane pedagoge-psihologe, koji su, izmedju ostalog stwkli to zvanje na Filozofskom fakuktetu u Tuzli.Želite li usvojiti zakon koji ne priznaje diplome pedagoga-psihologa stečene na javnom univerzitetu u našoj zemlji, a isti su priznati i mogu raditi u zemljama Evropske unije? Želi li se li još više mladih otjerati van Bosne i Hercegovine?Zasto se usvaja zakon koji ne prepoznaje pedagoge-psihologe kao stručnjake koji mogu obavljati i već obavljaju psihološku djelatnost?