9. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

8. 7. 2020

Stenogram

Dame i gospodo delegati, uvaženi gosti, srdačno vas sve pozdravljam i otvaram 9. sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Kao što vidite naše službe su se pobrinule danas da radimo u uslovima punog poštovanja, dakle, mjera Kantonalnog kriznog štaba, naspram globalne pandemije, pandemije virusa korona. Na sjednicu su pozvani naši redovni gosti predsjedavajući i članovi Presjedništva BiH, predsjedavajući i članovi Savjeta ministara BiH i predstavnici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, te predstavnici međunarodnih organizacija u BiH koji redovno prate naš rad. Sjednici prisustvuje 15 delegat, od kojih 5 iz bošnjačkog, 5 iz hrvatskog i 5 iz srpskog naroda. Dakle, nema odsutnih. Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija uputio je obavještenje da zbog ranije preuzetih obaveza neće biti u mogućnosti da prisustvuje 9. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Kao što vam je poznato u pozivu za sjednicu, u skladu sa članom 155. Poslovnika, na početku sjednice, a i prije rasprave o dnevnom redu, delegatima će biti omogućeno da postavljaju delegatska pitanja u usmenoj formi. Podsjećam da su vam zajedno sa pozivom za 9. sjednicu Doma naroda upućeni i dopisi u vezi sa procedurom postavljanja delegatskih pitanja u usmenoj formi. Navedeni dopis, odnosno obavještenje o mogućnosti postavljanja delegatskih pitanja u usmenoj formi na 9. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH takođe je upućeno predsjedavajućem Savjeta ministara BiH, Generalnom sekretarijatu Savjeta ministara BiH. U skladu sa članom 156. stav (1) Poslovnika najave za postavljanje delegatskih pitanja u usmenoj formi dostavili su: delegat Zlatko Miletić za Savjet ministara BiH, Ministarstvo finansija i trezora, delegat Denis Bećirović za predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH Zorana Tegeltiju, delegatkinja Dušanka Majkić za ministra pravde BiH Josipa Grubešu, delegat Mladen Bosić za predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH Zorana Tegeltiju i delegat Lazar Prodanović za predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH Zorana Tegeltiju. U skladu sa članom 156. stav (2) Poslovnika ove najave dostavljene su predsjedavajućem Savjeta ministara BiH i onom članu Savjeta ministara na kojeg se pitanje odnosi. Želim vas podsjetiti i na to da smo uputili obavještenje Javnom RTV servisu BiH radi osiguranja direktnog televizijskog prenosa ovog dijela sjednice u skladu sa članom 155. stav (1) Poslovnika. Sada možemo početi postavljanje usmenih delegatskih pitanja i davanje odgovora. Riječ dajem delegatu Zlatku Miletiću. Izvolite.

Evo prije nego što pročitam pitanje, evo dozvolite mi prvo da vas, kolegice i kolege, sve pozdravim, pozdravljam ministre Vijeća ministara, ljude iz naših stručnih službi i prisutne medije. Imajući u vidu činjenicu da dugo čekam da postavim jel' ovo pitanje, ono je i danas aktuelno, kao i prije ovo dvadesetak dana kad sam ja imamo namjeru da pitam, a pitanje se odnosi na sledeće. U cilju javne, blagovremene i transparentne podjele novca kojim su se institucije BiH osigurale potpisivanjem i prihvatanjem pomoći od strane MMF-a i Evropske komisije u približnom iznosu oko 1,5 milijardi, u kontekstu pomoći u saniranju posljedica pandemije korona virusa, COVID-19, molim da mi se dostavi informacija od strane Vijeća ministara BiH, Ministarstva finansija i trezora – Da li postoji mogućnost da se osigura pristup informacijama za sve institucije, na svim nivoima vlasti u BiH tko, na koji način, po kom osnovu je korisnik navedenih sredstava, u kom iznosu, uključujući sva javna tijela? Znači, od općina u Federaciji i Republici Srpskoj, Distrikta Brčko, do znači ukupno 143 lokalne zajednice, ostala entietska i kantonalna ministarstva, institucije, organe, agencije, zavode, uprave, privredna društva, javna poduzeća, gospodarstvenike i sva druga pravna, fizička lica, osobe, a sve u skladu s članom ili člankom 4.20. i 25. Zakona o pristupu informacijama u BiH, „Službeni glasnik“ br. 28/00. Da ne bi bilo nesporazuma, prvenstveno ovdje molim kolege iz Republike Srpske, pa poneke i iz Federacije, znači moja namjera nije da na bilo koji način centraliziram i da mi utičemo ovdje na raspodjelu tog novca. Znači, suština mog pitanja, a ja izuzetno cijenim i uvažavam i poštujem gospodina Bevandu, da Vijeće ministara u odnosu na pomenute članove Zakona jednostavno, ako su u prilici, da prikupe informacije te vrste. I predsjedavajući dozvolite mi, a moram reći da je gospodin Nović u dva, tri navrata već o tom govorio, imajući u vidu odredbe članka 159. a imajući u vidu da smo mi u prethodnom periodu postavljali raznim ministarstvima pojedina pitanja iz različitih oblasti, u skladu sa tim članom nismo dobili odgovore na ta pitanja. Ja ću se samo ovdje koncentrirati na dva, o ostalim neću govoriti jel' ima puno, a da te odgovore nismo primili. A zašto se vežem za gospodina Novića i mislim da je tad bio u pravu, što u biti, ja bar imam takav osjećaj, al' ja ne koristim ovo vrijeme da bi bio popularan i da se nekom dodvorim u populističkom smislu, već zaista ono što traže od mene građani, ja želim da postavim određenim ministarstvima pitanje, ne u smislu da bi mi ispali babaroga, da vršimo inspekciju ili nadzor rada nad tim ministarstvima, već zaista ljudima da skrenemo pažnju na one stvri koje možda nisu dobre da se one poprave. Evo primjer, takođe je prošlo 30 dana, ja sam imao, a odnosi se na pandemiju – Da li kod nas postoji ovo famozno koordinaciono tijelo i šta je s raspodjelom humanitarne pomoći, da li su se uspjeli ikad dogovoriti kako da se ta pomoć podijeli? Ili pitanje, recimo, dva, predsjedatelju Čoviću, nakon našeg odbijanja inicijative koja se odnosila na izmjene Krivičnog zakona BiH kad je u pitanju negiranje genocida i ratnih zločina, ja sam

Molim Vas samo da imate u obziru vrijeme ...

Završiću, pola rečenice. Ja sam uzeo sebi za pravo, 27.01. sam njegovoj ekselenciji, visokom predstavniku poslao tu inicijativu do dan danas mi čovjek ništa nije odgovorio, pa evo ako ga mrzi da odgovori pismenim putem, ja ga molim u naredna tri dana, s obzirom da je 25. godišnjica obilježavanje genocida u Srebrenici, je li, evo obilježava se 11., ako ga ne mrzi makar da mi odgovori putem medija. Hvala lijepo, ja bih vas zamolio da nas neko pravno pouči šta da radimo u slučajevima kad ne dobijemo odgovore kome da se obratimo. Hvala.

Vjekoslav Bevanda

Pozdrav svima, evo ja ću uvaženom zastupniku Miletiću i odgovorit usmeno, a reću i da ćemo dostaviti i pismeni odgovor, kad prikupimo podatke. Znači, mi smo svjedoci činjenice da pandemija korone ostavlja velike, pogubne posljedice na zdravlje i živote ljudi, ali i isto tako neminovnost da je to utjecaj na ekonomiju i gospodarstvo i to preogroman, te da njen konačan rezultat može bit samo predmet prognoza i jednostavno nitko sa stopostotnom sigurnošću ne može reći kolike će posljedice u konačnici biti. Koliko god bila teška ekonomska situacija, biće još teža, mogu reći da sam zadovoljan činjenicom da smo uspjeli okončati sve oko povlačenja 330 miliona eura od MMF-a pod uvjetima kamatne stope od 1,05 grejs periodom 39 mjeseci i da je Vijeće ministara isto tako donijelo Odluku o raspodjeli ovih sredstava u omjerima 61,5 za Federaciju BiH i svih deset županija ili kantona, 37,5 za Republiku Srpsku, 1% za Brčko distrikt. Uradili smo ono što je u ingerenciji Vijeća ministara, za raspodjelu dalje po županijama ili kantonima u Federaciji i općinama, oba entiteta ili drugim korisnicima vlade entitet donose odluke o raspodjeli po kriterijima koji utvrde prema vlastitim prioritetima. Vaše pitanje smo uputili ministarstvima financija Federacije, Distrikta Brčko i RS-a. Budući da je u Vašem pitanju sadržano i pitanje makroekonomske pomoći Evropske unije, ja Vam mogu samo dat informaciju da pregovori o tome traju. Ministarstvo financija i trezora je tu, vrši jednu koordinirajuću ulogu, a u pregovorima učestvuju, znači, ministarstva iz Federacije, Republike Srpske i Distrikta Brčko. Kao što sam rekao poslao sam Vaše pitanje i nižim nivoima vlasti i onda ćemo zaokružen odgovor dat Vam i u pisanoj formi. Hvala.

Hvala ljepo, jesam. Hvala.

Moje pitanje je upućeno predsjedavajućem Vijeća ministara BiH, gospodinu Tegeltiji. Međutim, kad god uputim ovakvu vrstu pitanja gospodin Tegeltija se ne pojavi na sjednici Doma naroda i to se evo i danas ponovno dogodili. A pitanje glasi – Šta je konkretno učinilo Vijeće ministara BiH s ciljem zakonskog normiranja poštivanja presude najvšeg i glavnog sudskog organa Ujedinjenih nacija, Međunarodnog suda pravde, kao i presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju? Riječ je o presudama Međunarodnog suda pravde iz 2007. godine i presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, kojima je jasno utvrđeno da je počinjen genocid nad Bošnjacima. Ja sam očekivao da premijer napokon smogne snage i da dođe na sjednicu i odgovori na ovo pitanje. Podsjećam, ovakvo pitanje sam postavio i u januaru ove godine i tada gospodin Bevanda, odnosno gospodin Tegeltija nije došao na sjednicu da odgovori. Prema Poslovniku, kolega Špiriću, on je bio dužan kad se ne pojavi na sjednici da u roku od 15 dana onda u pisanoj formi odgovori na ovo pitanje, ali nije ni to učinio. Mi u BiH, nažalost, imamo brutalno negiranje međunarodnih presuda, zato ja ovdje želim javno podsjetiti BiH je punopravna članica UN-a od 22. maja 1992. godine, pa sve do danas. Odluke suda UN- a su obavezujuće u BiH, oni koji neće da provode presude najvišeg suda UN-a krše ne samo domaće već međunarodno pravo

Molim Vas, samo ... na vrijeme, kad se postavlja delegatsko pitanje, izvinjavam se, vrijeme je probijeno.

i od toga se ne može pobjeći. Ja bi kolega Špiriću volio da, kao što u ovom dijelu Poslovnika upozoravate na vrijeme, da se decidno držite Poslovnika, upozorite, dakle, na sve one članove, jer mi kao delegati ne možemo da ostvarimo svoje delegatsko pravo već šest mjeseci, zato što predsjedavajući bježi od ogovora na ovo pitanje.

Zahvaljujem. Pošto predsjedavajući nije prisutan ovdje, dakle, odgovor ćete dobiti u skladu sa članom 157. Poslovnika.