Osnovne informacije

: SDA
:
: Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentu FBiH
: Magistar lingvističkih nauka
: 59 godina

Aktivnosti tokom mandata

30. 1. 2024

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

22. 5. 2023
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
18. 4. 2023
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar odbrane BiH.
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
17. 3. 2023
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
22. 2. 2023
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Predsjedništvo BiH 22.2.2023..

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Safet Kešo
6%
6
2.95238095238095%
3
40%
Saša Magazinović
40

Prisutnost na glasanjima

Safet Kešo
91.6455696202532%
92 %
89.150538828832%
89 %
100%
Nebojša Radmanović
Marinko Čavara
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.