Osnovne informacije

: SDA
:
: Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentu FBiH
: Magistar lingvističkih nauka
: 59 godina

Aktivnosti tokom mandata

16. 7. 2024

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

15. 7. 2024
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
19. 6. 2024
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 19.6.2024..
1. 4. 2024
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
27. 2. 2024
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar finansija i trezora BiH.
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH, ministar komunikacija i prometa BiH 27.2.2024..
20. 12. 2023
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH 20.12.2023..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Safet Kešo
22%
22
10.19047619047619%
10
92%
Saša Magazinović
92

Prisutnost na glasanjima

Safet Kešo
93.54207436399217%
94 %
88.7445527176359%
89 %
100%
Nebojša Radmanović
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.