Osnovne informacije

:
: Direktor JU Zavod za zapošljavanje RS
: Profesor historije i latinskog jezika
: 46 godina

Aktivnosti tokom mandata

18. 4. 2024
2. 4. 2024

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

26. 7. 2023
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH 26.7.2023..

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Miroslav Vujičić
1%
1
9.07142857142857%
9
83%
Saša Magazinović
83

Prisutnost na glasanjima

Miroslav Vujičić
99.7716894977169%
100 %
89.1403478245093%
89 %
100%
Nebojša Radmanović
Marinko Čavara
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.