Osnovne informacije

Dobio 24164 glasova u izbornoj jedinici RS / Izborna jedinica 1
:
: Poslanik u Predstaničkom domu PSBiH 2018-2022
: Diplomirani ekonomista
: 50 godina

Aktivnosti tokom mandata

21. 9. 2023

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

18. 4. 2023
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
22. 2. 2023
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
31. 1. 2023
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH 31.1.2023., ministar vanjskih poslova BiH 31.1.2023..

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Branislav Borenović
3%
3
2.95238095238095%
3
40%
Saša Magazinović
40

Prisutnost na glasanjima

Branislav Borenović
59.2592592592593%
59 %
90.0411601052698%
90 %
100%
Denis Zvizdić
Amor Mašović
Nebojša Radmanović
Marinko Čavara
Elvisa Hodžić
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.