Denijal Tulumović

Osnovne informacije

: SDA
:
: Direktor Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli
: Specijalista interne medicine
: 65 godina

Aktivnosti tokom mandata

3. 7. 2024

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Denijal Tulumović
0%
0
10.19047619047619%
10
92%
Saša Magazinović
92

Prisutnost na glasanjima

Denijal Tulumović
69.022869022869%
69 %
88.4461899748982%
88 %
100%
Nebojša Radmanović
Marinko Čavara
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

1. 3. 2024
U proceduri je Nacrt zakona o djelatnosti psihologa u Federaciji Bosne i Hercegovine. U Nacrtu nisu priznata zvanja diplomirani pedagog-psiholog koja su sticanja i na Filozofskom fakultetu u Tuzli.Želi li se usvojiti zakon koji ne priznaje diplome pedagoga-psihologa stečene na javnom univerzitetu u našoj zemlji, a isti su priznati i mogu raditi u zemljama Evropske unije? Želite li još više mladih otjerati iz zemlje time što usvajate zakon u formi koja ne priznaje njihove diplome? Zasto usvajate zakon koji ne prepoznaje pedagoge-psihologe kao stručnjake koji mogu obavljati i već obavljaju psihološku djelatnost?