Denijal Tulumović

Osnovne informacije

: SDA
:
: Direktor Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli
: Specijalista interne medicine
: 65 godina

Aktivnosti tokom mandata

18. 4. 2024
2. 4. 2024

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Denijal Tulumović
0%
0
9.07142857142857%
9
83%
Saša Magazinović
83

Prisutnost na glasanjima

Denijal Tulumović
71.0045662100457%
71 %
89.1403478245093%
89 %
100%
Nebojša Radmanović
Marinko Čavara
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

1. 3. 2024
U proceduri je Nacrt zakona o djelatnosti psihologa u Federaciji Bosne i Hercegovine. U Nacrtu nisu priznata zvanja diplomirani pedagog-psiholog koja su sticanja i na Filozofskom fakultetu u Tuzli.Želi li se usvojiti zakon koji ne priznaje diplome pedagoga-psihologa stečene na javnom univerzitetu u našoj zemlji, a isti su priznati i mogu raditi u zemljama Evropske unije? Želite li još više mladih otjerati iz zemlje time što usvajate zakon u formi koja ne priznaje njihove diplome? Zasto usvajate zakon koji ne prepoznaje pedagoge-psihologe kao stručnjake koji mogu obavljati i već obavljaju psihološku djelatnost?