Osnovne informacije

Dobio 15262 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 3
:
: Poslanik u Predstavničkom domu PSBiH 2018-2022
: Diplomirani pravnik
: 59 godina

Aktivnosti tokom mandata

18. 4. 2024
2. 4. 2024

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Predrag Kojović
0%
0
9.07142857142857%
9
83%
Saša Magazinović
83

Prisutnost na glasanjima

Predrag Kojović
93.1506849315068%
93 %
89.1403478245093%
89 %
100%
Nebojša Radmanović
Marinko Čavara
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.