Denis Zvizdić

Samostalni/a

 

Osnovne informacije

: samostalni
Dobio 38506 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 3
:
: Predsjedavajući/Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma PSBiH 2018-2022
: Doktor arhitektonskih nauka
: 59 godina

Posljednjih 30 dana aktivnosti

9. 3. 2023

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Denis Zvizdić
0%
0
1.4%
1
22%
Saša Magazinović
22

Prisutnost na glasanjima

Denis Zvizdić
100%
100 %
91.8646978021978%
92 %
100%
Šerif Špago
Safet Kešo
Nermin Mandra
Mira Pekić
Darijana Filipović
Zlatan Begić
Midhat Čaušević
Amor Mašović
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.