Osnovne informacije

:
: Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH 2018-2022
: Magistar pravnih nauka
: 41 godina

Posljednjih 30 dana aktivnosti

24. 5. 2023

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

17. 4. 2023
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar sigurnosti BiH.
17. 3. 2023
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar komunikacija i prometa BiH.
21. 2. 2023
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
27. 1. 2023
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Albin Muslić
4%
4
2.95238095238095%
3
40%
Saša Magazinović
40

Prisutnost na glasanjima

Albin Muslić
98.5401459854015%
99 %
90.5537013114889%
91 %
100%
Safet Kešo
Zlatan Begić
Šerif Špago
Denis Zvizdić
Milorad Kojić
Amor Mašović
Šemsudin Mehmedović
Sanja Vulić
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.