Osnovne informacije

Dobio 34303 glasova u izbornoj jedinici RS / Izborna jedinica 2
:
: Gradonačelnik Grada Doboj
: Diplomirani politolog
: 65 godina

Posljednjih 30 dana aktivnosti

7. 6. 2022

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Obren Petrović
0%
0
37.4285714285714%
37
280%
Zlatan Begić
280

Prisutnost na glasanjima

Obren Petrović
67.0520231213873%
67 %
80.2091935039912%
80 %
100%
Alma Čolo
100 %