Osnovne informacije

Dobio 34303 glasova u izbornoj jedinici RS / Izborna jedinica 2
:
: Poslanik u Predstavničkom domu PSBiH 2018-2022
: Diplomirani politolog
: 67 godina

Aktivnosti tokom mandata

16. 7. 2024

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Obren Petrović
0%
0
10.285714285714286%
10
94%
Saša Magazinović
94

Prisutnost na glasanjima

Obren Petrović
71.62426614481409%
72 %
88.7445527176359%
89 %
100%
Nebojša Radmanović
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.