12. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

8. 10. 2020
objavljeni podaci: 8. 10. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Glasanje o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH u prvom čitanju, predlagač: Vijeće ministara BiH, br.: 01,02- 02-1-596/20 od 31.3.2020. - Prvi krug