Nastavak 19. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (glasanje)

Predstavnički dom

3. 7. 2024

Glasanje

Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu da se Prijedlog zakona o dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine razmatra po skraćenom postupku, broj: 01,02-02-1-649/24 od 27. 5. 2024; Prijedlogu za skraćeni postupak u drugom krugu - Drugi krug