Nastavak 19. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (glasanje)

Predstavnički dom

3. 7. 2024

Glasanje

Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Zahtjevu poslanika Kluba SDA: Amora Mašovića, Safeta Keše, Denijala Tulumovića, Šemsudina Dedića, Edina Ramića, Nermina Mandre, Midhata Čauševića i Šerifa Špage za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Izbornog zakona Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-709/24 od 27. 5. 2024; Zahtjevu za hitni postupak u drugom krugu Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Zahtjevu poslanika Kluba SDA: Amora Mašovića, Safeta Keše, Denijala Tulumovića, Šemsudina Dedića, Edina Ramića, Nermina Mandre, Midhata Čauševića i Šerifa Špage za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Izbornog zakona Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-709/24 od 27. 5. 2024; Skraćenom postupku Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Zahtjevu poslanika Šemsudina Mehmedovića za razmatranje Pri