Nastavak 19. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (glasanje)

Predstavnički dom

3. 7. 2024

Glasanje

Prijedlog zakona o dopunama Zakona o administrativnim taksama, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-929/24 od 10. 5. 2024. (prvo čitanje); - Ponovljen (Prvi krug)