18. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

21. 5. 2024

Glasanje

Poslanička inicijativa Denisa Zvizdića kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH inicira da Vijeće ministara BiH pristupi izradi Akcionog plana za realizaciju prioriteta 4. g) iz Mišljenja Evropske komisije koji glasi: „Temeljno unaprijediti institucionalni okvir, uključujući i na ustavnom nivou, kako bi se osiguralo da su svi organi uprave zaduženi za provođenje acquisa zasnovani isključivo na profesionalizmu i da se ukloni pravo veta u procesu donošenja odluka, u skladu s acquisem“, broj: 01-50- 1-808/24 od 17. 4. 2024; - Prvi krug