18. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

21. 5. 2024

Stenogram

Dame i gospodo, otvaram 18. sjednicu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH koja počinje izvođenjem himne. Dame i gospodo, narodni poslanici, članovi Savjeta ministara, ostali gosti, pozdravljam sve ovdje i počinjemo sa radom na sljedeći način. Iz Kabineta predsjedavajuće Savjeta ministara BiH dostavljeno je obavještenje da predsjedavajuća, gospođa Krišto, nije u mogućnosti prisustvovati sjednici. Ministar za ljudska prava i izbjeglice, gospodin Hurtić, dostavio je obavještenje da zbog ranije preuzetih obaveza nije u mogućnosti prisustvovati, te je ovlastio zamjenicu, Dušku Jurišić, da prisustvuje sjednici. Odsustvo su opravdali narodni poslanici Albin Muslić, Mladen Bosić i Zlatan Begić. Sjednici prisustvujem 35 poslanika. Konstatujem da sjednica ima kvorum za rad i odlučivanje. Kao što vam je naznačeno u pozivu za sjednicu u skladu sa članom 167. Poslovnika, na početku sjednice, prije rasprave o dnevnom redu, poslanicima će biti omogućeno postavljanje poslaničkih pitanja u usmenoj formi. U skladu sa članom 168. Poslovnika najave za postavljanje poslaničkih pitanja u usmenoj formi dostavili su sljedeći narodni poslanici: Šemsudin Mehmedović ministru finansija i trezora, Saša Magazinović ministru bezbjednosti, Jasmin Emrić ministru odbrane, Nenad Grković ministru komunikacija i transporta, Midhat Čaušević ministru komunikacija i transporta, Ermina Salkičević-Dizdarević ministru spoljnje trgovine i ekonomskih odnosa. Ove najave su u skladu sa članom 168. Poslovnika dostavljene predsjedavajućoj Savjeta ministara i onom članu Savjeta ministara na koga se pitanje odnosi. Želim podsjetiti da je obezbijeđen direktan TV prijenos ovog dijela sjednice u skladu sa članom 167. Poslovnika. Možemo početi sa postavljanjem usmenih pitanja. Riječ ima gospodin Šemsudin Mehmedović. Izvolite.

Gospodine predsjedavajući, dame i gospodo zastupnici, članovi Vijeća ministara, uvaženi gosti. Sve vas pozdravljam. Moje usmeno pitanje se odnosi na ministra finansija i trezora BiH. Naime, Predstavnički dom PSBiH je na 16. sjednici koja je održana 28. februara 2024. godine usvojio moju zastupničku inicijativu kojom se traži od Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH da u skladu sa članom 35. Zakona o indirektnom oporezivanju BiH u što kraćem roku angažira nezavisnu vanjsku revizorsku kuću. Iako je od usvajanja inicijative prošlo gotovo tri mjeseca, Upravni odbor nije realizirao inicijativu niti je dostavio Predstavničkom domu obavještenje zbog čega nije postupio u skladu sa inicijativom. Napominjem da je jedina i posljednja vanjska revizija indirektnih prihoda obavljena za 2006. godinu što znači da vanjska revizija nije izvršena čak 17 godina, iako je obaveza po članu 35. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja. Svi relevantni finansijski podaci, uvoz, izvoz, promet, na fiskalnim kasama ukazuju na činjenicu da se raspodjela prihoda od indirektnih poreza koju godinama obavlja Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH obavlja na štetu Federacije BiH, a u korist Republike Srpske. Smatram da je Upravni odbor dužan da provodi zakon i poštuje vladavinu prava. Zato pitanje ministru finansija i trezora: – Kada će Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH u skladu sa članom 35. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH angažirati nezavisnu vanjsku revizorsku kuću koja će izvršiti godišnji pregled rada Uprave kao i ispitivanja i raspodjele prihoda na Jedinstvenom računu BiH? Hvala lijepo.

Hvala gospodinu Mehmedoviću. Nema ministra finansija i trezora, nema ovlaštenog zamjenika. Tražit ćemo pismeni odgovor. Imate li još neki komentar gospodine Mehmedoviću? Imate pravo na još minut.

Hvala gospodine predsjedavajući. Naime, Ured za reviziju institucija BiH u svim izvještajima o obavljenoj finansijskoj reviziji Uprave za indirektno oporezivanje svake godine konstatirao da Upravni odbor nije postupao u skladu sa članom 35. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH koji definiše angažovanje nezavisne vanjske revizije da izvrši godišnji pregled rada Uprave, kao i ispitivanje prikupljanja i raspodjele prihoda. Koliko je Federacija ekonomski moćnija od Republike Srpske najbolji pokazatelj je da je štednja građana u bankama za 2023. sa sjedištem u Federaciji iznosila 11,3 milijarde KM, a u Republici Srpskoj 2,6 milijardi. Znači građani Federacije BiH imaju čak više od četri puta veći iznos štednih depozita od građana u Republici Srpskoj. Trenutna raspodjela vrši se po osnovu privremenih koeficijenata koji su utvrđivani od strane Uprave za indirektno oporezivanje čiji je sastav, odnosno Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje čiji je sastav takav kakav jeste, bez prava veta, evo, Bošnjaka u Upravnom odboru. Stoga, evo očekujem u što kraćem roku odgovor od ministra finansija i trezora. Ukoliko se ne desi, biću slobodan da postupim u skladu sa ovlaštenjima koja imam, i kao zastupnik i kao građanin. Hvala lijepo .

Hvala. Riječ ima gospodin Saša Magazinović, pitanje ministru bezbjednosti.

Zahvaljujem predsjedavajući. Pozdravljam vas, zamjenike, kolegice i kolege. Posebno pozdravljam ministricu Bošnjak i ministra Bunozu i zamjenike ministara koji su svojim dolaskom pokazali poštovanje prema Parlamentu. Pitanje je sljedeće, na pitanje novinara o situaciji gdje je jedna osoba žalbama preko više kompanija čiji je vlasnik blokira nabavku oružja za državne sigurnosne agencije više od sedam mjeseci, ministar Nešić je odgovorio, citiram – Saši Magazinoviću je vjerovatno malo dosadno pa se bavi tako nebitnim temama. Dakle, za njega je nebitna tema što u procesu žalbi neosnovanih se blokira nabavka i opreme za državne sigurnosne agencije. Čak i da zanemarimo da se ovdje ne radi o mojim navodima, nego o zvaničnoj informaciji Agencije za policijsku podršku upućenoj Komisiji za odbranu i sigurnost gdje se spominje i ugrožavanje sigurnosnih interesa BiH, biti ministar sigurnosti i reći da je to nebitna tema je sramotna izjava za koju očekujem da se ministar koriguje. Pitanje je sljedeće: – Da li imate privatnu, poslovnu ili neku drugu vezu ili interes sa kompanijom ili osobama koje svoje nepotpunim žalbama i zloupotrebama Zakona o javnim nabavkama zaustavljaju nabavke oružja i opreme za sigurnosne agencije na nivou BiH? Da li još uvijek to smatrate nebitnim i šta mislite poduzeti? Drugo je pitanje: – Kada će se ministar uvaženi početi baviti svojim poslom, kada će učiniti bilo šta za uposlene u sigurnosnim agencijama u smislu plata i uslova rada jer svi znamo da ljudi zaposleni u državnim sigurnosnim agencijama imaju niže plate od onih uposlenih na nižim nivoima vlasti? To je moje pitanje.

Hvala. Nema ministra bezbjednosti. Ima zamjenik, ima li ovlaštenje gospodin Bošnjak? Nema. Gospodine Magazinoviću, imate pravo na još jedan minut.

Hvala. Jedna kratka poruka ministru Nešiću. Drugi put kad mu padne na pamet da meni ili bilo kome drugom kaže da svoj posao radimo iz dosade mora uzeti u obzir da je zastupnik Magazinović u odnosu na zastupnika Nešića koji je sjedio ovdje u prošlom mandatu i imao preko 800% više aktivnosti, a ovako neozbiljan pristup ministara Nešića potvrđuje odgovor jednog njegovog kolege iz grupacije stranaka koju predstavlja kad su ga pitali kakav je Nešić ministar, on je rekao – ma on to više voli, nego što zna raditi. E otprilike je to tako.

Hvala. Riječ ima, polako, polako. Molim vas, javljamo se za riječ. Gospodin Jasmin Emrić ima riječ, pitanje ministru odbrane. Izvolite.

Zahvaljujem. Uvaženi predsjedavajući. Imenovanja direktora, generalnog sekretara i zamjenika direktora institucija BiH koji se imenuju odlukom Vijeća ministara BiH u tekućem mandatu realiziraju se u suprotnosti sa Ustavom i zakonima BiH. Ustav BiH u članu 9. Opšte odredbe pod stavom (3) utvrdio je da funkcioneri imenovani na položaje u institucijama BiH u pravilu odražavaju sastav naroda BiH. Zakonom o upravi, Zakonom o državnoj službi u institucijama BiH, i Zakonom o ministarskim imenovanjima, jasno je propisano da imenovanja rukovodilaca institucija BiH moraju biti u skladu sa nacionalnom strukturom stanovništva prema posljednjem Popisu stanovništva u BiH iz 2013. godine. Paritetna zastupljenost konstitutivnih naroda u rukovodstvu institucija BiH predviđena je posebnim zakonima samo za pojedine institucije koje imaju direktora i dva zamjenika, dok sva druga imenovanja se moraju realizirati na način da se imenuje 15% Hrvata, 31% Srba, 50% Bošnjaka i 4% Ostalih. Vijeće ministara BiH je u periodu od 9.2.2023. godine do danas izvršilo imenovanja rukovodilaca institucija BiH suprotno Ustavu BiH i zakonima BiH, jer je od 14 pozicija direktora i generalnog sekretara umjesto 7 Bošnjaka, imenovalo samo 2 Bošnjaka, odnosno svega 15% što su nažalost podržali i ministri Bošnjaci u Vijeću ministara. Zbog toga postavljam pitanje najodgovornijem Bošnjaku u Vijeću ministara, to jest zamjeniku predsjedavajuće Vijeća ministara BiH, Zukanu Helezu: – Zašto dozvoljavate kršenje Ustava i navedenih zakona kod imenovanja rukovodilaca institucija BiH? Zašto ste dozvolili da Vijeće ministara BiH u tekućem mandatu od 9.2.2023. godine do danas imenuje svega dva direktora Bošnjaka ili 15% u odnosu na 14 izvršenih imenovanja direktora i generalnog sekretara, te koje mjere ćete poduzeti kako bi se osiguralo učešće Bošnjaka na pozicijama rukovodilaca institucija BiH u skladu sa Ustavom i zakonima BiH? Hvala.