17. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

2. 4. 2024

Glasanje

Prijedlog zakljuěka o osnivanju Privremene zajedniěke komisije oba doma Parlamentarne skupĀtine BiH za provoĜenje procedure za izbor sedam ělanova Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, predlagaě: Zajedniěki kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-50-18-375-1/24 od 5. 3. 2024; Usvajanju Prijedloga zakljuěka, odnosno imenovanju poslanika: Darijane Filipovię, Miroslava Vujiěięa i Rejhane DerviĀevię za ělanove Privremene zajedniěke komisije - Prvi krug