17. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

2. 4. 2024

Stenogram

Dame i gospodo otvaram 17. sjednicu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH koja uobičajeno počinje izvođenjem himne. Dame i gospodo srdačan pozdrav svim narodnim poslanicima, srdačan pozdrav članovima Savjeta ministara i onima koji su u ime Savjeta ministara ovdje, takođe, u ime Kolegija pozdravljam i ostale goste na današnjoj sjednici. Iz Kabineta predsjedavajuće Savjeta ministara dostavljeno nam je obavještenje da gospođa Krišto nije u mogućnosti prisustvovati sjednici zbog ranije preuzetih obaveza. Takođe, iz kabineta ministra spoljnih poslova, gospodina Konakovića, obaviješteni smo da nije moguće da prisustvuje današnjoj sjednici, a takvo obavještenje dobili smo i iz Kabineta ministarke civilnih poslova, gospođe Dubravke Bošnjak. Kad su u pitanju narodni poslanici odsustvo je pravdao poslanik Predrag Kojović, gospodin Ramić je rekao da će zakasniti malo. Sjednici prisustvuje ukupno 36 narodnih poslanika i tako može da radimo. U pozivu za sjednicu u skladu sa članom 167. Poslovnika prije rasprave o dnevnom redu poslanicima će biti omogućeno postavljanje poslaničkih pitanja u usmenoj formi. U skladu sa članom 168. Poslovnika najave za postavljanje poslaničkih pitanja u usmenoj formi dostavili su sljedeći narodni poslanici: Šemsudin Mehmedović predsjedavajućoj Savjeta ministara BiH, Milan Dunović predsjedavajućoj Savjeta ministara, ministru odbrane i ministru spoljnih poslova, Darko Babalj ministru bezbjednosti, Mira Pekić predsjedavajućoj Savjeta ministara, Nenad Grković ministru bezbjednosti BiH, Jasmin Ermić ministru spoljnjih poslova, Branislav Borenović predsjedavajućoj Savjeta ministara, Safet Kešo predsjedavajućoj Savjeta ministra i članovima Savjeta ministara kojim se pitanje tiče, Šemsudin Dedić ministru finansija i trezora. Ove najave su u skladu sa članom 168. Poslovnika dostavljene predsjedavajućoj Savjeta ministara i onom članu Savjeta ministara na koga se pitanje odnosi. Želim podsjetiti da je obezbijeđen i direktan TV prenos ovog dijela sjednice u skladu, takođe, sa članom Poslovnika broj 167. Možemo početi sa postavljanjem pitanja. Riječ ima narodni poslanik Šemsudin Mehmedović. Izvolite.

Hvala gospodine predsjedavajući. Dame i gospodo zastupnici, gosti i rijetki članovi Vijeća ministara. Naime, od kako smo imenovali ovo Vijeće ministara u ovom sastavu ustaljena je praksa nepoštivanja ni Ustava, ni zakona, zakona BiH, stoga imajući u vidu da je ovaj sastav Vijeća ministara zadnjih godinu dana imao intenzivne poslove oko otvaranja pregovora sa Evropskom unijom i hoću da imam razumijevanje, evo i za predsjedavajuću koja je mnogo angažovana oko toga, ali postavljam pitanje predsjedavajućoj Vijeća ministara koje se odnosi na činjenicu da Vijeća ministara nije odgovorilo na moje zastupničko pitanje, iako sam pitanje postavio prije više od deset mjeseci. Napominjem da je članom 171. Poslovnika Predstavničkog doma propisano da se odgovor u pisanoj formi mora dostaviti u roku od 30 dana od dana kada je pitanje dostavljeno onome kome je upućeno. Zastupničkim pitanjem iz aprila 2023. godine tražio sam od Vijeća ministara da me obavijesti da li je Vijeće ministara stavilo van snage svoj Zaključak od 29.12.2020. godine kojim je naložilo Agenciji za državnu službu da odbije bilo koji zahtjev za raspisivanje oglasa za popunu radnih mjesta državnih službenika? Takođe, pitao sam Vijeće ministara da li namjerava nastaviti sa imenovanjem rukovodilaca institucija BiH u skladu sa paritetom, odnosno paritetnom zastupljenosti? Stoga moje pitanje glasi – Zbor čega Vijeća ministara BiH nije odgovorilo na moje zastupničko pitanje, iako je isto postavljeno prije deset mjeseci, te da li je na sjednici Vijeća ministara uopće razmatrano ovo pitanje? Pretpostavljam da je moje pitanje možda malo neugodno za predsjedavajuću Vijeća ministara, jer prema mojim saznanjima Vijeće ministara nikad nije dostavilo, nije stavilo van snage Zaključak kojim je naložilo Agenciji za državnu službu da odbije bilo koji zahtjev za raspisivanje oglasa za popunu radnih mjesta državnih službenika, a znamo da je u 2023. godini zaposleno na stotine državnih službenika uprkos važećem Zaključku da se ne raspisuju oglasi. Stoga očekujem, evo obzirom da predsjedavajuće Vijeća ministara ni danas nema na sjednici Zastupničkog doma, očekujem da me u pisanoj formi obavijeste o sudbini moga zastupničkog pitanja, odnosno odgovor. Hvala lijepo.

Hvala Vama. Nije gospođa predsjedavajuća tu iz opravdanih razloga, uputićemo joj pitanje i tražiti pismeni odgovor. Riječ ima narodni poslanik Milan Dunović. Izvolite.

Zahvaljujem predsjedavajući, sve vas srdačno pozdravljam. Moje pitanje je bilo upućeno predsjedavajućoj Krišto, koja je rekla da neće prisustvovati današnjoj sjednici. Ministru vanjskih poslova, koji je takođe rekao da neće prisustvovati sjednici i ministru odbrane kojeg, moram biti iskren, ovdje ne vidim, a nisam čuo da ste opravdali njegov izostanak. Ja sam prije mjesec dana uputio zastupničko pitanje u pisanoj formi, naravno nisam dobio odgovor pošto je trend ovog saziva Vijeća ministara da ne odgovara na pitanja opozicije i ovo nije prvi put, pa ću sada ponovo postaviti ovo pitanje u usmenoj formi, ali oni kojima postavljam pitanje ponovo nisu na sjednici. Moje pitanje glasi – Zbog čega plan reformi za 2023. godinu nije usvojen na Vijeću ministara i samim tim nije dostavljen NATO savezu? Moram napomenuti, a mislim da je poznato svima u ovoj sali, da su programi reformi od 2020. do novog saziva Vijeća ministara usvajani, dakle, za 2020, 2021. i 2022. Program reformi za 2022. je dostavio i usvojio prethodni saziv Vijeća ministara, a ovaj saziv Vijeća ministara to nije usvojio. E sad da ne bude zabune, program reformi nije stvar političkog konsenzusa, program reformi je zakonska obaveza iz Zakona o odbrani, konkretno u članu 84. piše da će Vijeće ministara, Predsjedništvo BiH, Parlamentarna skupština BiH i svi uključeni u sistem odbrane raditi sve u okviru svojih ustavnih nadležnosti kako bi BiH ušla u NATO savez. Dakle, ovo što radi ovaj saziv Vijeća ministara nije političko neslaganje već kršenje Zakona o odbrani, pa bih molio da mi konačno odgovorite na ovo pitanje u pisanoj formi – Zašto kršite Zakon o odbrani? Hvala.

Hvala Vama. Postupićemo tačno kao što ste Vi sugerisali. Riječ ima narodni poslanik Darko Babalj.

Darko Babalj

Pozdravljam predsjedavajući. Prije nego što pređem na ovo pitanje dobra mi je prilika da Vas još jednom upoznam, Vas – Vas kao predstavnika iz Republike Srpske, Srpski klub ispred mene koji sjedi i Savez nezavisnih socijaldemokrata po ko zna koji put, a već sam dva puta ukazivao na to, meni odgovori dolaze stalno na latinici, zaštitite me, molim Vas, i insistirajte da to bude na ćirilici, jer ja nisam dio vlasti, ja ne upravljam procesima, to ste Vi. Molim Vas još jednom i pretprošli put sam to insistirao i svi ste se složili da to treba tako, ali evo po ko zna koji put, ja ću odsad svaki put govoriti kako mi svaki put dolaze odgovori na latinici. Srbi, tražim da to bude na ćirilici, zaštitite me. Hvala. Pitanje je moje sledeće, s obzirom da u prethodnih sedam do deset dana smo akteri, evo situacije koja se nalazi u BiH i imamo neke nemile događaje i neke nemile najave, a oni, ja mislim, da trebaju da budu raspravljeni u Parlamentarnoj skupštini na ovom, u ovom visokom Domu, a tiču se bezbjednosti našeg prvog Srbina, predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Postavljam pitanje gospodinu Nešiću, koji je zahvaljujući prvom Srbinu ministar bezbjednosti, da mi odgovori – Ko ugrožava bezbjednost Milorada Dodika predsjednika Republike Srpske? Hvala.

Hvala Vama. Nema gospodina Nešića, vjerovatno će pismeno odgovoriti, podsjetićemo ga na to. Riječ ima gospodin Nenad Grković.

Nenad Grković

Mira Pekić je mislim sada, ali nije problem ako.

Izvinjavam se gospođi Pekić, ja sam kriv, preskočio sam. Riječ ima gospođa Pekić. Izvolite.

Hvala predsjedavajući. Moje pitanje je upućeno predsjedavajućoj Savjeta ministara, žao mi je što nije prisutna, i tiče se, moje pitanje se tiče naše inicijative koja je usvojena u Predstavničkom domu, kolege Borenovića i mene, koja se tiče mogućnosti povrata PDV-a na opremu za bebe. Inicijativa je usvojena u decembru 2023. godine i naišla je na dobre reakcije javnosti, naročito na dobre reakcije mladih ljudi, mladih roditelja. Ovo je jedna inicijativa koja bi se veoma lako mogla provesti u djelo i ono što sam, što smo mi do sada čuli istekao je rok od 60 dana, evo kraj februara je bi krajnji rok za tu inicijativu, do sada nismo dobili odgovor niti od Savjeta ministara, niti od Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje i moja obaveza, kao poslanika, je da podsjetim Savjet ministara, odnosno predsjedavajuću da su dužni da poštuju Predstavnički dom, da poštuju inicijative koje su usvojene u Predstavničkom domu i da ova inicijativa, a svakako da sam očekivala da će biti sluha za ovu poslaničku inicijativu, no međutim evo vidimo kao i do sada Savjet ministara ćuti i ja ću svaki put postavljati ovo pitanje dok god ne dobijem smislen odgovor, a evo na ovo pitanje očekujem i usmeni odgovor i pismeni odgovor. Hvala.