17. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

2. 4. 2024

Glasanje

IzvjeĀtaj o radu i Finansijski izvjeĀtaj Agencije za poĀtanski saobraęaj BiH Taěka dnevnog reda za 2023. godinu, broj: 01,02-50-18-502/24 od 4. 3. 2024; Prijedlogu zakljuěka iz MiĀljenja Komisije za saobraęaj i komunikacije - Prvi krug