17. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

2. 4. 2024

Glasanje

Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaniěkoj inicijativi ÿemsudina Mehmedovięa kojom se obavezuje pet institucija Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Republici srpskoj da Taěka dnevnog reda osiguraju odgovarajuęu nacionalnu zastupljenost drĂavnih sluĂbenika u skladu sa Zakonom o upravi i Zakonom o državnoj službi, broj: 01-50-1- 2558/23 od 4. 3. 2024; Poslaniěkoj inicijativi - Drugi krug