17. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

2. 4. 2024

Glasanje

Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaniěkoj inicijativi ÿemsudina Mehmedovięa kojom se obavezuje Āest institucija Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu da osiguraju Taěka dnevnog reda odgovarajuęu nacionalnu zastupljenost drĂavnih sluĂbenika u skladu sa Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, broj: 01-50 -1-2554/23 od 4. 3. 2024; Poslaniěkoj inicijativi - Drugi krug