12. hitna sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

8. 3. 2024

Glasanje

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagaě: Vijeęe ministara BiH, broj: RG GUXJRþLWDQMH  Prijedlogu amandmana poslanika Jasmina Emrięa - Prvi krug