12. hitna sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

8. 3. 2024

Stenogram

Otvaram 12. hitnu sjednicu Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Dame i gospodo još jednom vas pozdravljam. Molim vas himna. Odsutnost su opravdali zastupnici: Šemsudin Mehmedović, Milan Petković, Vlatko Glavaš, Edin Ramić, Midhat Čaušević, Denijal Tulumović, Milan Dunović, Branislav Borenović, Mira Pekić, Mladen Bosić i Nenad Grković. Sjednici je nazočno 30 zastupnika, te imamo kvorum za rad i odlučivanje. Sjednica je sazvana u skladu sa člankom 27. stavak (1) točka b) i člankom 68. Poslovnika Zastupničkog doma. Ova hitna sjednica ima Dnevni red 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagatelj: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-166/24 od 17.01.2024. godine (drugo čitanje) Prelazimo na točku jedan, Ad. 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagatelj: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1- 166/24 od 17.01.2024. godine (drugo čitanje)

Prijedlog zakona usvojen je u prvom čitanju u drugom krugu glasovanja na 16. sjednici Zastupničkog doma, održanoj 28. veljače 2024. godine. Rok za podnošenje amandmana na Prijedlog zakona Zaključkom Doma skratili smo na pet dana. Ustavnopravno povjerenstvo održalo je sjednicu i dostavilo je Izvješće. Povjerenstvo je usvojilo Prijedlog zakona. Zastupnik Jasmin Emrić je u plenarnoj fazi u skladu sa člankom 124. Poslovnika podnio jedan amandman. Otvaram raspravu o Prijedlogu zakona u drugom čitanju. Tko se javlja za riječ? Zastupnik Jasmin Emrić. Izvolite.

Zahvaljujem predsjedavajući. Ja sam podnio Amandman kojim se mijenja član 2. Prijedloga zakona na način da se i na savjetnike primjenjuju odredbe člana 22. tačka a), c) i e) osnovnog teksta Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, odnosno da za savjetnike funkcionera Bosne i Hercegovine, koji vrše najodgovornije poslove, mogu biti imenovane isključivo samo one osobe koje imaju državljanstvo BiH, koje imaju univerzitetsku diplomu ili visoku stručnu spremu i osobe koje nisu ostvarile pravo na penziju. Napominjem da je članom 10. stav (1) tačka a) Zakona o radu u institucijama BiH propisano – Da radni odnos u institucijama BiH mogu zasnovati samo državljani BiH. Te da je u navedenom Zakonu članom 71. stav (1) tačka a) alineja 8. utvrđeno – Da radni odnos zaposlenih u institucijama BiH prestaje gubitkom državljanstva BiH na dan pravosnažnosti rješenja o gubitku državljanstva. Također, ja sam provjeravao i nisam našao, odnosno nije mi poznato kojim je to zakonom BiH dozvoljeno da neko lice koji je ostvarilo pravo na penziju može biti u radnom odnosu u bilo kojoj instituciji BiH. Molio bi ministra, s obzirom da je prisutan, da odgovori – koji je to zakon, a na osnovu kojeg je predloženo da penzioneri budu u radnom odnosu kao savjetnici? Zahvaljujem.

Hvala lijepa. Više nema prijava za diskusiju. Zaključujem raspravu. Gospodine ministre izvolite odgovorit. S obzirom da je u tjeku i zasjedanje Doma naroda.

Marinko Čavara

Molim?

Ministar zbog Doma naroda nije stigao da uvodno izlaganje da, pa evo saćemo mu dati prigodu, ako se, ako nije problem kolegice.

Ok. Ministre izvolite, izvolite kratko možete i obrazložiti, ovaj, i odgovoriti gospodinu Emriću na pitanje, ali kratko molim Vas.

Davor Bunoza

Pa evo što se tiče zakona, izmjena i dopuna Zakona o državnoj službi, ja ostajem kod svega onoga što sam rekao na prošloj sjednici kada sam obrazlagao ovaj Zakon i nema potrebe, nema potrebe da to obrazložim dodatno. Žao mi je što sam morao ići na Dom naroda i onda nisam imao evo vremena da odgovorim na pitanje vezano za ovaj drugi zakon. Evo, uvaženom zastupniku, gospodinu Emriću. Osobe koje ispunjavaju uvjete za mirovinu, to nisu državni službenici, na njih se ne primjenjuje Zakon o državnoj služi, osim onoga što je izričito propisano. Imate u Federaciji, u Republici Srpskoj osobe koje ispunjavaju uvjete za mirovinu, mogu biti savjetnici. Ja sam diskriminiran, jer na državnoj razini ne mogu angažirat osobu sa nevjerovatnim iskustvom, ne mogu, ja sam … tu se krše moja ljudska prava. I druga stvar, imate odluke Ustavnog suda BiH, da je to stečeno pravo i da oni mogu dalje nastaviti rad. Biće vam sve više i više da će vam se umirovljenici vraćati nazad pod posebnim uvjetima u radni odnos. Dakle, mislim da sam vam sve rekao, to nije klasičan radni odnos, tako je svugdje u BiH, osim nažalost na državnoj razini i doista ne vidim razlog zašto savjetnik koji se ne bira na temelju natječaja, koje je diskreciono pravo, a evo konkretno ministra, ne bi mogao izabrati osobu, pa ja bi izabrao iz Doma naroda osobe koje ispunjavaju uvjete za mirovinu izabrao bi ih vrlo rado da mi mogu biti savjetnici. Hvala lijepo.

Marinko Čavara

Hvala lijepo. Pristupićemo, zaključio sam raspravu, molim vas. Zaključio sam raspravu samo sam ministru dao, molim vas, molim vas, zaključio sam raspravu, zaključio sam raspravu prije nego što sam dao, ministru sam samo dao riječ. Povreda Poslovnika, Jasmin Emrić. Izvolite.

Uvaženi predsjedavajući ne možete zaključiti raspravu, onda dati ministru riječ, znači i dalje je rasprava. Dakle, ja imam pravo da se referiram na to što je ministar obrazlagao, odnosno odgovarao na moje pitanje. Dakle, ministar je poslao jednu vrlo lošu poruku mladima u BiH