16. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

28. 2. 2024

Glasanje

Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH za 2023. godinu, Tačka dnevnog reda broj: 01,02-37-4-218/24 od 26. 1. 2024; - Prvi krug