16. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

28. 2. 2024

Glasanje

Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: „Upravljanje voznim parkom u institucijama BiH“, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01-16-10-147/24 od 16. 1. 2024; Prijedlog zakljuěka iz mišljenja Komisije za finansije i budžet - Prvi krug