15. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

30. 1. 2024

Glasanje

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-166/24 od 17. 1. 2024. (prvo čitanje); - Prvi krug