15. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

30. 1. 2024

Stenogram

Uvažene dame i gospodo zastupnici, poštovani gosti sve vas srdačno, pozdravljam sve naše zastupnike i goste i osoblje. Otvaram 15. sjednicu Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, himna. Iz Ureda ministrice civilnih poslova BiH dostavljena je obavijest da ministrica Dubravka Bošnjak nije u mogućnosti nazočiti sjednici zbog ranije preuzetih obveza. Iz Ureda ministra vanjskih poslova dostavljena je obavijest da ministar Elmedin Konaković i zamjenik ministra, Josip Brkić, nisu u mogućnosti nazočiti sjednici zbog ranije preuzetih obveza. Odsutnost je opravdao zastupnik Šemsudin Mehmedović. Sjednici je nazočno 34 zastupnika, te konstatiram da imamo kvorum za rad i odlučivanje. Kao što vam je naznačeno u pozivu za sjednicu u skladu sa člankom 167. Poslovnika na početku sjednice, prije rasprave o dnevnom redu zastupnicima će biti omogućeno postavljanje zastupničkih pitanja u usmenom obliku. U skladu sa člankom 168. Poslovnika najave za postavljanje zastupničkih pitanja u usmenom obliku dostavili su sljedeći zastupnici: Albin Muslić ministru financija i trezora BiH, Denis Zvizdić predsjedateljici Vijeća ministara BiH, Ermina Salkičević-Dizdarević ministru vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Jasmin Emrić ministru vanjskih poslova BiH. Riječ dajem zastupniku Albinu Musliću. Izvolite.

Albin Muslić

Zahvaljujem predsjedavajući. Uvažene kolegice i kolege zastupnici, sve vas srdačno pozdravljam. Pitanje postavljam ministru finansija i trezora BiH, a tiče se prikupljanja akciza i putarina u BiH. Naime, koliko je prikupljeno u protekloj 2023. godini prihoda po osnovu akciza i putarina u BiH, gdje su prihodi prikupljeni? Pri tom mislim na Federaciju BiH, Republiku Srpsku i Brčko Distrikt i na koji način je izvršena raspodjela predmetnih prihoda prema Federaciji BiH, Republike Srpske, odnosno Brčko Distrikta? Također, zanima me koliko je akumuliranih sredstava, dakle neraspoređenih ostvareno tokom 2023. godine? Hvala lijepo.

Ministra finansija ne vidim, da li je neko ovlašten u ime ministra financija da da odgovor? Koliko vidim, nema. Onda ćete dobiti odgovor kolega naknadno. Riječ dajem zastupniku Denisu Zvizdiću. Izvolite.

Zahvaljujem se predsjedavajući. Pozdravljam sve uvažene zastupnice i zastupnike, članove Vijeća ministara i prisutne goste. Moje pitanje glasi – Kada će biti uspostavljen odgovarajući oblik međudržavne prekogranične saradnje između BiH, Republike Srbije i Crne Gore po pitanju ogromne količine smeća koja se trenutno nalazi u slivu rijeke Drine što predstavlja potencijalnu ekološku katastrofu? Imajući u vidu da sjednici ne prisustvuje predsjedavajuća kao ni ministar Košarac ili ministar Nešić, ja ću tražiti da dobijem odgovor na ovo pitanje u pisanoj formi.

Marinko Čavara

Hvala kolega. Kako sam informiran predsjedateljica stiže svaki trenutak, ali mi ćemo evo preći na postavljanje sljedećeg pitanja, pa ćemo predsjedateljici dati mogućnost da odgovori kad dođe na sjednicu. Riječ dajem uvaženoj zastupnici Ermini Salkičević-Dizdarević.

Ermina Salkičević-Dizdarević

Hvala lijepo predsjedavajući. Pozdravljam sve prisutne u sali. Moje pitanje se tiče zakona o klimi, odnosno donošenja zakona o klimi na nivou BiH. Obzirom da je zakon o klimi jedno pravno pitanje kao regulativa regulisano i prioritetima od strane Evropske komisije i proizilazi iz naših obaveza po dokumentu koji nam je Evropska komisija proslijedila. Takođe, pitanje klimatskih promjena postoje i kao međunarodna obaveza BiH po Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama, ali i kao obaveza iz ugovora o energetskoj zajednici gdje BiH potpisnica obje konvencije i ta dva, znači, međunarodna sporazuma, a u ime BiH potpis je stavilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa. Također, zakon o klimi je i dio Zelene agende za Zapadni Balkan gdje BiH je zaista opredjeljena, barem po toj Agendi, za preduzimanje određenih aktivnosti koje bi morale biti definisane u ovoj oblasti i stoga ja ovo pitanje postavljam Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, a obzirom da ministar Košarac evo opet nije na današnjoj sjednici tražit ću da mi se odgovor dostavi u pisanoj formi, a pitanje glasi ovako – Koje aktivnosti su preduzete, koje aktivnosti se provode i šta imaju u planu Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa za provoditi u narednom periodu, a tiče se definisanja pravnog okvira BiH uzimajući u obzir sve ove međunarodne sporazume i međunarodne obaveze koje su proizašle iz tih obavezujućih međunarodnih sporazuma za državu BiH? Zaista ću zamoliti ministra odnosno Ministarstvo za vrlo konkretan i precizan odgovor koji treba da oslikava isključivo aktivnosti Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i da odgovor na opterećuju nikakvim focal point-ima i entitetskim nadležnostima nego onima što jeste u nadležnosti Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, odnosno države BiH. Hvala lijepo.

Marinko Čavara

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa nije tu. Da li je neko ovlašćen u ime ministra ili ministarstva da odgovori? Nema. Dobro, znači dobićete u pisanom obliku. Riječ dajem zastupniku Jasminu Emriću. Izvolite.

Zahvaljujem uvaženi predsjedavajući. Ja sam 31. jula prošle godine postavio zastupničko pitanje u pisanoj formi Ministarstvu vanjskih poslova BiH u vezi ulaska i letenja u zračnom prostoru BiH državnog zrakoplova Republike Srbije, odnosno helikoptera SUPER PUMA Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije koji je 24. jula prošle godine ušao u zračni prostor BiH i izvršio slijetanje, te narednog dana, 25. jula, izvršio više letova u zračnom prostoru BiH. Na to postavljeno pitanje u pisanoj formi od Ministarstva vanjskih poslova ni nakon šest mjeseci još nisam dobio nikakav odgovor. S obzirom da je stavom VII člana 7. Zakona o zrakopolovstvu BiH utvrđeno da se držanim zrakoplovima smatraju, u skladu sa međunarodnim ugovorima zrakoplovi koji se upotrebljavaju u vojne, carinske ili policijske svrhe, nesumnjivo je da se u konkretnom slučaju radi o stranom državnom zrakoplovu, odnosno zrakoplovu koji se upotrebljava u policijske svrhe strane države. Stavom VI člana 7. Zakona o zrakoplovstvu BiH određeno je da Ministarstvo vanjskih poslova izdaje dozvole za slijetanje stranih državnih zrakoplova u BiH ili prelete stranih državnih zrakoplova koji nemaju namjeru slijetanja u BiH. Također i članom 4. Pravilnika o odobravanju letova određeno je da letenje državnih zrakoplova u zračnom prostoru BiH odobrava Ministarstvo vanjskih poslova. S tim u vezi postavljam pitanje ministru vanjskih poslova BiH ili predstavniku Ministarstva ukoliko je prisutan – Da li je Ministarstvo vanjskih poslova u konkretnom slučaju izdalo dozvolu za slijetanje i letenje u zračnom prostoru BiH državnom zrakoplovu Republike Srbije, odnosno helikopteru SUPER PUMA Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, te ukoliko nije izdana dozvola šta ste nakon toga poduzeli kako bi ubuduće spriječili i zaštitili suverenitet zračnog prostora BiH? Zahvaljujem.

Marinko Čavara

Ministar i zamjenik ministra vanjskih poslova su pravdali izočnost. Da li je neko slučajno ovlašćen? Nije. S obzirom da smo iscrpili postavljanje pitanja, nama se priključila predsjedateljica Vijeća ministara koju pozdravljam i dajem joj riječ da odgovori na pitanje gospodina Denisa Zvizdića. Izvolite.

Borjana Krišto

Hvala ljepa. Poštovani predsjedavajući gospodine Čavara, uvaženi dopredsjedavajući Zastupničkog doma, gospodine Radmanoviću i Zvizdiću, uvažene kolegice i kolege zastupnici i zastupnice, članovi Vijeća ministara, uvaženi suradnici, dozvolite da vas sve srdačno pozdravim i da se ispričam za ovo malo kašnjenje na sjednici ovog Doma jer sam imala protokolarne obveze. Što se tiče pitanje uvaženog zastupnika odnosno člana Kolegija, gospodina Zvizdića, a ono glasi – kada će biti uspostavljen odgovarajući oblik međudržavne prekogranične suradnje između BiH, Republike Srbije i Crne Gore po pitanju smeća koje se nalazi u slivu rijeke Drine što predstavlja zapravo potencijalnu ekološku opasnost? Ja bih po ovom pitanju dostavila jednu vrstu odgovora koji smo dobili evo temeljem informacija ispred resornog ministarstva, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, a odnosi se na problematiku plutajućeg otpada pa bih rekla da je tjekom 2021. godine ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa kao resorni ministar održao nekoliko sastanaka sa predstavnicima entitetskih ministarstava, lokalne zajednice Općine Višegrad i Elektroprivrede Republike Srpske. Takođe, 25. siječnja 2023. godine održan je zajednički sastanak predstavnika ministarstava vanjske trgovine i ekonomskih odnosa sa predstavnicima resornih ministarstava, Srbije i Crne Gore, na kojim je jedan od zaključaka bilo imenovati zajednički radni tim od stručnjaka i predstavnika triju zemalja kako bi se radilo zajednički na rješavanju navedene problematike. Od strane BiH mogu kazati da su imenovani predstavnici i stručnjaci u zajedničko tijelo i o tome su obaviještena nadležna tijela Republike Srbije i Crne Gore. Takođe, kada je u pitanju ova problematika plutajućeg otpada na rijeci Drini ja bih istaknula i nekoliko studija koje tretiraju ovaj problem, između ostalog u okviru projekta upravljanja slivom rijeke Drine u okviru ove regije i pripremljen je Nacrt analize zagađenja u slivu rijeke Drine koji se sastoji od tri dokumenta. Sadašnja situacija na slivu rijeke Drine, okvir za prekogranično upravljanje plutajućim otpadom i ostacima na slivu rijeke Drine i akcijski plan za upravljanje zagađenjem od plutajućeg otpada i ostataka na slivu rijeke Drine i njenim podslivovima. Ja bih zamolila kolegu Zvizdića ukoliko ima nekakve eventualne dodatne upite da se obrati direktno Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa. Hvala vam lijepo.