15. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

30. 1. 2024

Glasanje

Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj 2 na Ugovor o finansiranju – Koridor 5c, Počitelj – Bijača između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke od 11. 11. 2014, izmijenjen 25. 9. 2018, broj operacije (SERAPIS br: 2013-0476), ugovor broj (FI br: 83.975), broj: 01,02-21-1-2693/23 od 22. 12. 2023; objedinjavanje rasprave od tačke 17 do tačke 23 - Prvi krug