14. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

Predstavnički dom

21. 12. 2023

Glasanje

Izbor tri ělana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta i izbor jednog ělana koji ęe preuzeti duĂnost umjesto razrijeĀenog ělana Upravnog odbora, podnosilac izvjeĀtaja: Privremena zajedniěka komisija oba doma Parlamentarne skupĀtine Bosne i Hercegovine za provoĜenje procedure za izbor ěetiri ělana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, broj: 01,02-34-1-2428/23 od 21. 11. 2023; izboru tri ělana Upravnog odbora Agencije, a to su. Nenad Ponorac, DĂenita Ljuca i Ivo Ěolak i o izboru Vedada Sailagięa umjesto razrijeĀenog ělana Upravnog odbora - Prvi krug