14. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

Predstavnički dom

21. 12. 2023

Stenogram

Marinko Čavara

Uvažene dame i gospodo zastupnici, poštovani gosti sve vas srdačno pozdravljam. Otvaram 14. sjednicu Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, molim vas da ustanete i pozdravite himnu BiH. Uvažene dame i gospodo prvo se ispričavam što kasnimo sa početkom rada, pokušali smo kroz Kolegij i kroz Prošireni kolegij što više pitanja usuglasiti i imali smo tako dodatnih nekih pitanja i želje da usvojimo zakone koji nam znače za čitavu BiH tako da molim vas da uvažite ovu ispriku. Iz Ureda predsjedateljice Vijeća ministara BiH dostavljena je obavijest da predsjedateljica Borjana Kiršto zbog ranije preuzetih obveza nije u mogućnosti nazočiti sjednici. Takođe ministar pravde BiH Davor Bunoza dostavio je obavijest da zbog ranije preuzetih obveza nije u mogućnosti nazočiti sjednici, te je ovlastio gospodina Elvira Mahmuzića da u njegovo ime nazoči sjednici. Iz Ureda zamjenika ministra vanjskih poslova BiH dostavljena je obavijest da zamjenik ministra, gospodin Brkić, nije u mogućnosti nazočiti sjednici. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH gospodin Staša Košarac dostavio je obavijest da iz opravdanih razloga nije u mogućnosti nazočiti sjednici. Ministar financija i trezora BiH Srđan Amidžić dostavio je obavijest da zbog ranije preuzetih obveza nije u mogućnosti nazočiti sjednici. Odsutnost je opravdala zastupnica Mia Karamehić-Abazović. Sjednici je nazočno 38 zastupnika, konstatiram da imamo kvorum za rad i odlučivanje. Kao što vam je naznačeno u pozivu za sjenicu, a u skladu sa člankom 167. Poslovnika, na početku sjednice, prije rasprave o dnevnom redu, zastupnicima će biti omogućeno postavljati zastupnička pitanja u usmenom obliku u skladu sa člankom 168. Poslovnika. Najave za postavljanje zastupničkih pitanja u usmenom obliku dostavili su sljedeći zastupnici: Šemsudin Mehmedović predsjedateljici Vijeća ministara BiH, Branislav Borenović predsjedateljici Vijeća ministara BiH, Ermina Salkičević-Dizdarević ministru vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Šemsudin Dedić ministru financija i trezora, Safet Kešo predsjedateljici Vijeća ministara, Jasmin Emrić ministru sigurnosti BiH. Riječ dajem zastupniku Šemsudinu Mehmedoviću. Izvolite.

Hvala gospodine predsjedavajući. Dame i gospodo zastupnici, uvaženi gosti i rijetki članovi Vijeća ministara, danas sam planirao postaviti pitanje predsjedavajućoj Vijeća ministara, ali očigledno da ona nije, kako reče predsjedavajući, nazočna današnjoj sjednici i obzirom da ovaj sastav Vijeća ministara ima učestalu praksu da ne poštuje ni Ustav BiH, a ni zakone BiH želio sam kroz jedno zastupničko pitanje da konkretno pitam predsjedavajuću Vijeća ministara zbog čega ne poštuje zakone ove zemlje. Te je člankom 16. Zakona o državnoj službi u institucijama BiH uvedeno da državni službenik ne smije obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa sa njegovim službenim dužnostima, a naročito državni službenik ne može biti član upravnih i drugih odbora političkih stranaka i ne smije slijediti instrukcije političkih stranaka. Državni službenik je dužan da prilikom postavljanja na mjesto državnog službenika predoči sve informacije o djelatnostima i funkcijama koje obavlja. Nažalost, ovaj sastav Vijeća ministara je upriličio da državni službenik Josip Merdžo godinama u javnosti istupa kao glavni sekretar HNS-a učestvujući u izbornim kampanjama HDZ- a i HNS-a, iznosi političke stavove u medijima. Kao predstavnik HDZ-a u januaru ’22. godine učestvuje u Neumu na pregovorima o Izbornom zakonu, a nakon pregovora u izjavi za agenciju FENA izjavljuje, citiram – Ako se ne postigne dogovor o izmjenama izbornog zakonodavstva bojkot izbora hrvatskih političkih predstavnika je, formalno gledajući, jedna od opcija. Nesporno je da je Josip Merdžo visoko rangirani politički funkcioner Hrvatskog narodnog sabora BiH, što je nespojivo sa poslom državnog službenika. Također bitno je istaći i činjenicu da je Josip Merdžo 2006. godine pravosnažno osuđen na godinu zatvora zbog krivičnog djela zloupotrebe položaja i ovlasti, te ga je u skladu sa ustavnim ovlastima pomilovala upravo Borjana Krišto predsjedavajuća, tadašnja predsjedavajuća Federacije BiH. Zbog navedenog postavljam pitanje predsjedavajućoj Vijeća ministara BiH Borjani Krišto – Da li će Vijeće ministara u skladu sa člankom 50. Zakona o državnoj službi u institucijama BiH razriješiti Josipa Merdžu dužnosti direktora Instituta za intelektualno vlasništvo BiH na koje ga je upravo postavio ovaj sastav Vijeća ministara? Hvala.

Riječ dajem zastupniku Branislavu Borenoviću. Izvolite.

Hvala predsjedavajući. Moje pitanje je predsjedavajućoj Savjeta ministara, a ako ima neko od članova Savjeta ministara možda bi bilo dobro da da odgovor. Pitanje je vezano za odluku koju smo donijeli ovdje u Predstavničkom domu prije skoro dva mjeseca, tačnije 31. oktobra, kada smo velikom većinom glasova, dvotrećinskom koliko ja znam, usvojili inicijativu kojom se traži od Savjeta ministara BiH da u roku od 30 dana predloži Predstavničkom domu Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH sa ciljem uvođenja novih modernih tehnologija u izborni proces u ovoj zemlji. Jedan od najvažnijih zakonskih rješenja, prioriteta svih prioriteta koji je trebao da i koji bi trebao da vrati povjerenje građana u izborni proces, da se kroz to zakonsko rješenje normira uvođenje novih tehnologija, ono što smo, o čemu pričamo, svjedočimo svih ovih mjeseci vezano za elektronsku identifikaciju birača, otiska prsta i skeniranja glasačkih listića prilikom glasanja što bi u mnogome zaustavilo zloupotrebe izbornog procesa. Prošlo je, ponavljam, skoro dva mjeseca, prošao je rok od 30 dana, današnja sjednica počinje, očekivali smo da će evo do početka sjednice biti taj prijedlog dostavljen od strane Savjeta ministara BiH. Moje je pitanje vrlo jasno i direktno – Zašto to Savjet ministara nije uradio, da li neko od ministara, koji se nalazi na ovoj sjednici, može da nam da obrazloženje da li je uopšte Savjet ministara o tome raspravljao? I na kraju krajeva to je bila obaveza i dužnost izvršnog organa ove zemlje, koji je dobio nalog od najvišeg zakonodavnog tijela u zajedničkim institucijama BiH, a to je Predstavnički dom, tj. Parlament BiH. Dali smo zadatak, usvojili smo inicijativu i u roku od 30 dana je Savjet ministara trebao dostaviti izmjene Izbornog zakona kojim bi se omogućilo uvođenje novih modernih tehnologija i na taj način obezbijedili fer i pošteni izbori u ovoj zemlji.

Ja nemam obavijest, da li je neko u međuvremenu od, iz Vijeća ministara dobio ovlast da odgovara na pitanja? Nije. Onda očekujemo da ćete dobiti u pisanom obliku, gospodine Borenoviću. Riječ dajem zastupnici Ermini Salkičević-Dizdarević. Izvolite.

Zahvaljujem predsjedavajući. Pozdravljam rukovodstvo ovog Doma, kao i sve prisutne kolegice i kolege. Obzirom da ja svoje pitanje upućujem ministru vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, razmišljala sam da li da to zadržim onda za sljedeću sjednicu, ali nemamo nešto nekog posebno vremena pa ću ipak iskoristiti ovo svoje pravo. Naime, moje pitanje se odnosi na formiranje radne grupe za izradu strategije, državne strategije za infrastrukturu kvaliteta u BiH, na kraju krajeva to je jedna od naših obaveza iz 14 prioriteta i dugogodišnji rep koji vučemo iz Izvještaja o napretku, što je zaista pohvalno da konačno idemo u tom pravcu. Međutim, prema mojim informacijama i onom što sam vidjela iz nekih izvora meni treba zvanična informacija od strane ove institucije, a to je – Šta je pravni osnov za formiranje ove radne grupe za izradu strategije infrastrukture kvaliteta u BiH? Obzirom da koliko sam informisana, možda to nije tačno, ali evo želim da ministar da cjelovitu informaciju, da su pozvali na Odluku o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH što kao pravni osnov nije sigurno primjenjivo za jednu radnu grupu koja nije tijelo Direkcije za evropske integracije i niti se bavi direktno integracijama nego je stručno tijelu, pa znači u tom smislu upućujem pitanje ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH – Koji je pravni osnov za formiranje radne grupe, a da to nije ova Odluka o sistemu koordinacije? Hvala lijepa.

Ja nemam obavijest da je iko ovlašćen iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, nema. Riječ dajem uvaženom zastupniku Šemsudinu Dediću. Izvolite.

Poštovani predsjedavajući, dame i gospodo zastupnice i zastupnici, članovi Vijeća ministara, cijenjeni gosti. Moje pitanje odnosi sa na Ministarstvo finansija i trezora BiH. Naime, na nastavku 5. sjednice Vijeća ministara, koja je održana 15. marta ove godine, usvojen je zaključak kojim je Vijeća ministara zadužilo Ministarstvo finansija i trezora da pripremi novo sistemsko rješenje Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH. Do danas nemamo aktivnosti po tom zaključku i samim tim ministru finansija onaj postavljam pitanje – Koje aktivnosti je realiziralo Ministarstvo po pitanju ovog zaključka i izradi predmetnog zakona, te kada možemo očekivati dostavljanje Nacrta zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH u proceduru od strane Ministarstva finansija i trezora BiH?

Riječ dajem zastupniku Safetu Keši. Izvolite.

Hvala lijepo. Uvaženi predsjedavajući, dopredsjedavajući, cijenjene kolegice i kolege, svi prisutni srdačno vas pozdravljam. Želim ponovo podsjetiti, ovo je po ko zna koji put da je u skladu sa člankom 168. stav (3) predsjedavajuća Vijeća ministara bila dužna osigurati prisustvo najmanje polovine članova Vijeća ministara na ovoj sjednici Parlamenta, ako me vid ne vara ne vidim nijednog jedinom ministra iz Vijeća ministara ovdje prisutnog. Ja sam najavio usmeno postavljanje ovih pitanja, a tiče se programiranja rada Vijeća ministara i s druge strane izvještavanja ili podnošenja računa o tome šta je zapravo od onoga što je bilo planirano ili predviđeno šta je realizirano? Evo do današnjeg dana, budući da predsjedavajuća ovdje nije prisutna i budući da sam u najavi svog usmenog pitanja bio gotovo potpuno precizan odgovore koje vrste tražim, molim da mi se odgovori na ova pitanja u pisanom obliku. Hvala lijepo.