13. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

20. 11. 2023

Glasanje

Ostavka Zorana Petrovića na članstvo u Nezavisnoj komisiji za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine, broj: 05/6-34-1-1973/23 od 21. 9. 2023; razrješenju Zorana Petrovića dužnosti člana Neovisnog povjerenstva - Prvi krug