13. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

20. 11. 2023

Glasanje

Izvještaj GREVIO odbora za Bosnu i Hercegovinu o zakonodavnim i drugim mjerama preduzetim za provođenje odredbi Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulske konvencije) i Preporuke Odbora potpisnica Istanbulske konvencije Vijeća Evrope, broj: 01,02-37-1-2034/23 od 21. 9. 2023; prijedlogu zaključaka iz mišljenja Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova - Prvi krug