7. hitna sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

21. 9. 2023

Glasanje

Učestali napadi na povratnike na području entiteta Republika Srpska i Prijedlog mjera i aktivnosti na poboljšanju sigurnosti povratnika na teritoriji Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanici Edin Ramić, Šemsudin Dedić, Milan Dunović, Šemsudin Mehmedović, Safet Kešo, Zlatan Begić, Denijal Tulumović, Amor Mašović, Vlatko Glavaš, Šerif Špago, Nermin Mandra, Jasmin Emrić, Midhat Čaušević i Elvisa Hodžić, broj: 01-50-1-1956/23 od 11. 9. 2023. Dva zaključka Proširenog kolegija Predstavničkog doma - Prvi krug