6. hitna sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

28. 8. 2023

Glasanje

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, predlagač: Vijeće ministara BiH (P.Z.E.I), sa zahtjevom za razmatranje Prijedloga zakona po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, zakon broj: 01,02-02-1-1853/23 od 24. 8. 2023; Hitnoj proceduri - Prvi krug