10. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

22. 8. 2023

Glasanje

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, P.Z.E.I, predlagač: Viječe ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1424/23 od 17.7.2023., skraćeni postupak (drugo čitanje) ; O tome da se preporuči Domu naroda da Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine razmatra po hitnom postupku - Prvi krug